Invigning
Poster
Aldersgäns: Längd: 0:00
 
18.00 Dörrarna öppnas.
Mingel.

18.45 Besök av representant från Film i Väst.

18.50 Den 26:e filmfestivalen invigs av Melleruds kommunchef Sophia Vickström.
 Filmen visas: 
09 Mars 18:00Centrumsalongen, Mellerud
Invigning
Poster
Aldersgäns:
Längd: 0:00
 
18.00 Dörrarna öppnas.
Mingel.

18.45 Besök av representant från Film i Väst.

18.50 Den 26:e filmfestivalen invigs av Melleruds kommunchef Sophia Vickström.
 Filmen visas: 
09 Mars 18:00Centrumsalongen, Mellerud