MEDLEM
Som medlem får du ett fritt biobesök på någon av våra biografer.

Medlemspriser
Personer 0 - 100 År 50:-/År
Föreningar/Företag 100:-/År

Betala in på postgironr: 89 84 69 - 2


Glöm inte att skriva Namn och Adress och ålder.
tillbaka till http://www.be-film.se